રેસ્ટોરન્ટ

Hotel Akshaya Palace Inn

વેજ પ્લેટ ₹ 80 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 150 લોકો

+91 95381 5 6779

#436/E, KRS Road-Ring Road Junction, Hebbal, Mysuru, Karnataka 570016, India, Mysore
+91 95381 56779
+91 821 241 6066
+91 821 241 4979
https://www.facebook.com/akshayapalaceinn/
http://www.akshayapalaceinn.com/
manager@akshayapalaceinn.com
info@akshayapalaceinn.com
બેન્ક્વેટ હોલ