રેસ્ટોરન્ટ

Hotel Royal Orchid Metropole

વેજ પ્લેટ ₹ 800 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 800 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 25, 50 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 200 લોકો

+91 99020 0 0142

451/5, JLB Road, Devaraja Mohalla, Chamarajapuram Mohalla, Lakshmipuram, Mysuru, Karnataka 575005, India, Mysore
+91 99020 00142
+91 821 425 5566
https://www.facebook.com/RoyalOrchidMetropole/
http://www.royalorchidhotels.com/royal-orchid-metropole-mysore/overview/
metropole@royalorchidhotels.com
rooms@royalorchidhotels.com
બેન્ક્વેટ હોલ