બેન્ક્વેટ હોલ

Royal Function Hall

1 ઇન્ડોર જગ્યા 800 લોકો

+91 98451 2 3683

14/A, B Layout, Mysore-Bangalore Road, B layout, Near J.S.S.Dental College, Bannimantap, Mysuru, Karnataka 570015, India, Mysore
+91 98451 23683
બેન્ક્વેટ હોલ