બેન્ક્વેટ હોલ

Yashaswi Convention Сenter

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 300, 600 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1000 લોકો

+91 821 241 6419

Hunsur Rd, Mysuru, Karnataka 570017, India, Mysore
+91 821 241 6419
info.yashaswi@gmail.com
http://yashaswiconventioncentre.com/
બેન્ક્વેટ હોલ