ಉಪಹಾರ ಗೃಹ

The Roost

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 225 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 475 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 120 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 821 320 6784

Hunsur Rd, Vijayanagar 4th Stage, Hinkal, Ilavala Hobli, Karnataka 570017, India, Mysore
+91 821 320 6784
+91 821 251 9364
+91 821 241 0078
+91 821 241 0077
https://www.facebook.com/pages/The-Roost/144566625623562/
http://www.roosthotel.com/
info@roosthotel.com
roosthotel@yahoo.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ