ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Gln Convention Hall

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 850 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 90359 5 1500

19/1 Ring Road, Bogadi, Mysuru, Karnataka 570026, India, Mysore
+91 90359 51500
+91 98451 29666
https://www.facebook.com/GLNConventionHall/
http://glnconventionhall.com/
glnconventionalhall@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ