ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Le Ruchi The Prince

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 425 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 100, 100, 100 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 821 424 1677

986/624, Mysore-Hunsur Main Road, Hinkal, Near Aishwarya Petrol Bunk, Mysuru, Karnataka 570017, India, Mysore
+91 821 424 1677
+91 821 241 3073
+91 821 241 3072
https://www.facebook.com/Ruchi-the-Prince-303729769749808/
http://www.ruchitheprince.com/
enquiry@ruchitheprince.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ